AYT KONULARI

18 Aralık 2018 0 Yazar: aytdeneme

Derslere Göre AYT Konu Dağılımları

Arkadaşlar aşağıda vermiş olduğumuz konular  geçmiş dönem yapılmış olan sınava/sınavlara (Lys) göre fikir verme amaçlı belirlenmiştir (Ders çalışma planınızı belirlerken  resmi olmayan hiç bir siteyi referans almayınız ) ,  AYT Konularının tam kapsamını okulunuzdaki rehberlik öğretmenlerinizden ya da Ösym’nin resmi sitesinden  inceleyerek en doğru ve kesin bir biçimde şekilde öğrenebilirsiniz.

AYT MATEMATİK KONULARI

 1. Sayılar
 2. Sayı Basamakları
 3. Bölünebilme
 4. Okek-Obeb
 5. Rasyonel
 6. Sayılar
 7. Basit Eşitsizlikler
 8. Mutlak Değer
 9. ÜSlü Sayılar
 10. Köklü Sayılar
 11. Çarpanlara Ayırma
 12. Oran-orantı
 13. Denklem Çözme
 14. Kümeler
 15. Fonksiyonlar
 16. Permütasyon
 17. Kombinasyon
 18. Binom
 19. Olasılık
 20. İstatistik
 21. İkinci Dereceden Denklemler
 22. Karmaşık Sayılar
 23. Parabol
 24. Polinomlar
 25. Mantık
 26. Modüler Aritmetik
 27. Eşitsizlikler
 28. Logaritma
 29. Diziler
 30. Seriler
 31. Limit Ve Süreklilik
 32. Türev
 33. İntegral

AYT GEOMETRİ KONULARI

 1. Doğruda ve Üçgende Açılar
 2. Dik Ve Özel Üçgenler
 3. Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
 4. İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 5. Üçgende Alanlar
 6. Üçgende Açıortay Bağıntıları
 7. Üçgende Kenarortay Bağıntıları
 8. Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 9. Üçgende Açı-kenar Bağıntıları
 10. Çokgenler
 11. Dörtgenler
 12. Yamuk
 13. Paralelkenar
 14. Eşkenar Dörtgen – Deltoid
 15. Dikdörtgen
 16. Çemberde Açılar
 17. Çemberde Uzunluk
 18. Daire
 19. Prizmalar
 20. Piramitler
 21. Küre
 22. Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 23. Vektörler-1
 24. Doğrunun Analitiği
 25. Tekrar Eden, Dönen Ve Yansıyan Şekiller
 26. Uzay Geometri
 27. Dönüşümlerle Geometri
 28. Trigonometri
 29. Çemberin Analitiği
 30. Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)
 31. Parabol
 32. Elips
 33. Hiperbol

AYT FİZİK KONULARI

 1. Fizik Bilimine Giriş
 2. Vektör-kuvvet ve Kuvvet Dengesi
 3. Tork
 4. Ağırlık Merkezi
 5. Basit Makineler
 6. Madde ve Özellikleri
 7. Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 8. Basınç
 9. Isı ve Sıcaklık
 10. Genleşme
 11. Doğrusal Hareket
 12. Bağıl Hareket
 13. Dinamik
 14. Atışlar
 15. İş Enerji
 16. Dönme Hareketi
 17. Basit Harmonik Hareket
 18. İtme-momentum
 19. Kütle Çekimi -Kepler Kanunu- Büyük Patlama
 20. Işık Ve Gölge
 21. Düzlem Ayna
 22. Küresel Aynalar
 23. Kırılma ve Renkler
 24. Mercekler Ve Aydınlanma
 25. Elektrostatik
 26. Elektrik Alan- Elektriksel Potansiyel ve İş
 27. Yüklü Parçacıkların Hareketi
 28. Elektrik Akımı ve Devreler
 29. Temel Dalga Bilgileri
 30. Yay Dalgaları
 31. Su Dalgaları
 32. Ses Ve Deprem Dalgaları
 33. Manyetizma
 34. Elektromanyetik İndüksiyon
 35. Sığaçlar
 36. Alternatif Akım Ve Transformatör
 37. Dalga Mekaniği (Kırınım-girişim-doopler)
 38. Elektromanyetik Dalgalar
 39. Fotoelektrik ve Compton Olayı
 40. Özel Görelilik
 41. Atom Modelleri
 42. Atom Altı Parçacıklar
 43. Radyoaktivite
 44. Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

AYT KİMYA KONULARI

 1. Modern Atom Teorisi
 2. Kimyasal Hesaplamalar
 3. Gazlar
 4. Sıvı Çözeltiler
 5. Kimya ve Enerji
 6. Tepkimelerde Hız
 7. Kimyasal Denge
 8. Sıvı Çözeltilerde Denge
 9. Kimya ve Elektrik
 10. Karbon Kimyasına Giriş
 11. Organik Bileşikler
 12. Hayatımızdaki Kimya

AYT BİYOLOJİ KONULARI

 1. Biyoloji Bilimi
 2. İnorganik Bileşikler
 3. Organik Bileşikler
 4. Hücre
 5. Madde Geçişleri
 6. DNA-RNA
 7. Protein Sentezi
 8. Enzimler
 9. Canlıların Sınıflandırılması
 10. Ekoloji
 11. Hücre Bölünmeleri
 12. Eşeysiz-Eşeyli Üreme
 13. İnsanda Üreme ve Gelişme
 14. Mendel Genetiği
 15. Kan Grupları
 16. Cinsiyete Bağlı Kalıtım
 17. Biyoteknoloji
 18. Solunum
 19. Fotosentez
 20. Kemosentez
 21. Bitki Biyolojisi
 22. Sistemler
 23. Duyu Organları

AYT  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

 1. Güzel Sanatlar Ve Edebiyat
 2. Çoşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler
 3. Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 4. Öğretici Metinler 
 5. Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 6. Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 7. İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 8. Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş
 9. Tanzimat Dönemi Edebiyatı 
 10. Servet-i Fünun Edebiyatı 
 11. Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
 12. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
 13. Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
 14. Cumhuriyet Döneminde Çoşku Ve Heyecanı Dile Getiren Metinler 
 15. Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

AYT COĞRAFYA KONULARI

 1. Doğal Sistemler
 2. Beşeri Sistemler
 3. Mekansal Sentez Türkiye
 4. Küresel Ortam : Bölgeler ve Ülkeler
 5. Çevre ve Toplum
 6. Ekonomik Faaliyetler

AYT TARİH KONULARI

 1. Tarih Bilimi
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 3. İlk Türk Devletleri
 4. İslam Tarihi ve Uygarlığı
 5. Türk-İslam Tarihi
 6. Türkiye Tarihi
 7. Beylikten Devlete (1300 – 1453)
 8. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)
 9. Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
 10. Avrupa ve Osmanlı Devleti 
 11. En Uzun Yıl (1800 – 1922)
 12. 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 13. Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 14. Kurtuluş Savaşı’ında Cepheler
 15. Türk İnkilabı
 16. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 17. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 18. Atatürk’ün Ölümü
 19. XX.Yüzyıl Başlarında Dünya
 20. II. Dünya Savaşı
 21. Soğuk Savaş Dönemi
 22. Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 23. Küreselleşen Dünya
 24. Türklerde Devlet Teşkilatı
 25. Türklerde Toplum Yapısı
 26. Türklerde Hukuk
 27. Türklerde Ekonomi
 28. Türklerde Eğitim
 29. Türklerde Sanat

AYT FELSEFE KONULARI

 1. Sosyolojiye Giriş
 2. Birey ve Toplum
 3. Toplumsal Yapı
 4. Toplumsal Değişme ve Gelişme
 5. Toplum ve Kültür
 6. Toplumsal Kurumlar
 7. Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 8. Psikolojinin Temel Süreçleri
 9. Öğrenme-Bellek-Düşünme
 10. Ruh Sağlığının Temelleri
 11. Mantığa Giriş
 12. Klasik Mantık
 13. Mantık ve Dil
 14. Sembolik Mantık

AYT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI

 1. Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması, Yorumlanması ve Kavranması
 2. Hz. Muhammed’in Hayatı
 3. İnsan ve Din
 4. Tasavvuf
 5. İslam ve İbadetler
 6. İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
 7. Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
 8. İslam ve Bilim, Estetik, Barış
 9. Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri